ANBI

Stichting Bokpop heeft bij de Belastingdienst aanwijzing als Cultuur ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd.
In afwachting van de definitieve beslissing vindt u onderstaand alle relevante gegevens.

Naam
Stichting Bokpop

Contactgegevens
Email: info@bokpop.nl

Overige gegevens
Rabobank: IBAN NL49RABO0150260709
KvK: 14118295
Fiscaal nr.: NL820943332B01

Bestuurssamenstelling Stichting Bokpop
Erik Dumont – voorzitter
Patrick Geelen – Secretaris
Frank Kozole – Penningmeester
Vincent Loozen – Algemeen

Doelstelling
Stichting Bokpop heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • Het promoten en stimuleren van podiumkunst en popcultuur binnen Zuid Limburg ende gemeente Valkenburg aan de Geul in het bijzonder.
  • Talentvolle regionale bands een springplank bieden naar provinciale en nationale faam door ze de kans te geven zich voor eigen publiek te presenteren op een groter podium in een internationale setting.
  • Het organiseren en exploiteren van pop en rockconcerten en aanverwanten en ditindien mogelijk ter stimulering van het maatschappelijk, cultureel en historisch bewustzijn.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen diverse regionale culturele instellingen maar ook die met sociaal maatschappelijk betrokken instellingen.
  • Publicitair steunen van een regionaal goed doel.

Genoemde doelstellingen zijn verankert in de statuten van de Stichting

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Beloningsbeleid
Stichting Bokpop werkt 100 % met vrijwilligers.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
Stichting Bokpop is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de organisatie van haar activiteiten is Stichting Bokpop afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties.
Voor de financiële verantwoording wordt jaarlijks een jaarrekening opgesteld. Deze wordt gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijk kas commissie.
De jaarrekening is op te vragen via: info@bokpop.nl

Reacties zijn gesloten.

Stichting Bokpop

© 2014 Bokpop | Website: Ralph Souren