De volgende huisregels zijn opgesteld voor de veiligheid van zowel de bezoekers als de organisatie van Dig Out The Gems.

 • Met het betreden van het evenementterrein gaat de bezoeker akkoord met deze huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties.
 • Op Dig Out The Gems staan de maatschappelijke normen en waarden hoog in het vaandel.
 • Behandel je medebezoekers en de mensen van de beveiliging, EHBO, barcrew en organisatie met respect.
 • Het betreden van het evenementterrein en het bijwonen van het evenement is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel als gevolg van het bijwonen van het evenement.
 • Bij de ingang is er een toegangscontrole en wordt de bezoeker gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren wordt de toegang tot het evenement geweigerd.
 • Bij aankomst op het evenementterrein wordt tegen inlevering van het ticket een polsbandje verstrekt.
 • Wij houden ons aan de wet en schenken wij geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje. Bij het verstrekken van de polsbandjes wordt in twijfelgevallen op leeftijd gecontroleerd en dienen bezoekers zich te kunnen identificeren. Het is voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Aan de organisatie opgelegde boetes bij het overtreden van deze regel worden door de organisatie verhaald op de overtreder(s).
 • Het polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.
 • Roken in de grot is niet toegestaan. De organisatie zorgt voor een rookruimte in de buurt van de ingang tot de grot. Aan de organisatie opgelegde boetes bij het overtreden van deze regel worden door de organisatie verhaald op de overtreder(s).
 • De volgende activiteiten zijn niet toegestaan: crowdsurfen, in stellingen of op het podium te klimmen, vuur(tjes) te maken, graffiti, vandalisme, wildplassen en zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.
 • De volgende zaken niet toegestaan op het evenementterrein: etenswaren, pastic flessen, bidons, blik, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of er sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.
 • Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden.
 • Bij overtreding van één of meer huisregels heeft de organisatie het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen. Bij situaties waarin deze huisregels niet voorzien is het oordeel van de organisatie doorslaggevend.

 

BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING.

Reacties zijn gesloten.

Stichting Bokpop

© 2014 Bokpop | Website: Ralph Souren